Колледж жөнүндө

Бишкектеги курулуш, архитектура жана менежмент колледжи (мындан ары БКАМК) 1930-жылдын 15-сентябырында түзүлгөн.
БКАМК азыркы учурда республиканын элдик чарбасына керек болуучу адистерди даярдоодо бай тажрыйбага ээ республикадагы эң алгачкы орто кесиптик окуу жайлардын бири болуп эсептелет. Адистерди даярдап чыгаруу ар дайым өсүүдө. Жылдык бүтүрүүчүлөрдүн саны 200 дөн ашык кишини түзөт.
Окутуучулар жамааты жетишээрлик жогорку даярдыкка ээ жана жаш адистерди окутууда окутуунун сапатын жакшыртууга ар дайым аракеттенишет. Жыл сайын колледжде илимий-практикалык конференциялар жана кароо-сынактар өткөрүлүп турат. 1990-жылы колледж жогорулатылган баскычта даярдоочу орто кесиптик окуу жайын түзүү экспериментине республикада биринчилерден болуп катышкан. 1995-жылы экспериментин тартибинде кенже инженер жана кенже архитекторлордун биринчи бүтүрүүчүлөрү чыгарылган.
2008-жылдын 13-ноябырында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин коллегиясынын чечимине ылайык, курулуш колледжи Бишкектеги курулуш, архитектура жана менежмент колледжи деп аты өзгөртүлгөн.
Колледждин бүтүрүүчүлөрү профилдик жогорку окуу жайларга кыскартылган программадагы окууга өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ, б.а. жогорку билим алуу убактысын маанилүү түрдө үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк алышат.
Окуу-тарбия процесси бардык нормаларга жана талаптарга ылайык келген 2 окуу корпусунда уюштурулган. Баардык окуу кабинеттери жана лабораториялары техникалык каражаттар жана эмерек, эстетикалык жасалгоолор менен жабдылган, о.э. керектүү көргөзмө куралдар, ТАБЛИЦАЛАР, сендер ж.б. бар.
Китепкана окуу залы менен, заманбап персоналдык компютерлер жана техника менен жабдылган “Интернетке” байланышы мүмкүнчүлүгү бар 3 компютердик залы жана WI-FI зонасы бар.
Колледжде студенттердин ден соолугуна жана физикалык өсүшүнө өзгөчө маани берилет. Ошондуктан студенттер милдеттүү окуу сабактары, спорттук секцияларга катышуу, кошумча дене тарбия менен машыгуу мүмкүнчүлүгү менен камсыз болушкан. Колледж оңдоп-түзөөдөн өткөн, заманбап спорттук жабдуулар менен камсыз болгон спорт, машыгуу, бий залдарына ээ.
Колледжде айланасы ыңгайлаштырылган, студенттер үчүн тынч жана активдүү эсалуу зонасы бар. Окуу жайдын ички короосунун ландшафтык композициясынын жагымдуу бөлүгү болуп, бардык заманбап талаптарга жооп берүүчү, чуркоо жолчосу, чечинүүчү жайы жана душ кабиналары бар жаңы кичи футбол аянтчасы эсептелет. Жыл ичинде спорттук майрам жана иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турат. Колледжде физкультуралык ден соолукту чыңдоочу секциялар чоң кадыр-баркка ээ: стол тениси, волейбол, футбол, аэробика, о.э. көргөзмө жана тендер менен жабдылган окуу, жыгач, электр-газ ширетүүчү жана сантехникалык иш жүргүзүүчү устаканалар; шыбак, изоляциялык иштер үчүн окуу полигону бар. Мындан сырткары БКАМК медпункт, жайын залына жана 100 орундук, түрдүү менюсу бар ашканага ээ.
Шаардан сырткары турган студенттерге КГУСТАнын жатаканасынан оорун берилет. Жатакана менен камсыз болуу 100% түзөт. Бөлмөлөрдө негизинен 2-3 адамдан жашашат.
2013-жылдан баштап Бишкектеги курулуш, архитектура жана менежмент колледж Эл аралык долбоорлор менен иштей баштады. Билим берүүнүн Европалык Фондунун демилгеси менен түзүлгөн пилоттук долбоорго кирген 5 окуу жайдын ичинен биздин колледж “ Бүтүрүүчүлөргө байкоо жүргүзүү боюнча изилдөө” баскычын өткөрдү. Бул изилдөөнүн жыйынтыгы окуудан рынок эмгегине өтүү анализин жүргүзмөөгө мүмкүнчүлүк берди.
Колледж 2014-жылдын 1- январынан баштап Германиялык “GIZ” 3 жылдык долбооруна кирди жана долбоордун алкагында, “Жылуулукту камсыздоо”, “Энергиянын эффективдүүлүгүн жана энергияны үнөмдөө” боюнча темаларды интеграциялоо долбоорун иштеп чыгуу менен окуу жайдын материалдык-техникалык базасын чыңдоого жетишмекчи. Мындан сырткары колледж Азиялык өнүктүрүү банкынын (АБР) 5 жылдык долбоорунун конкурс аркылуу жеңип, окуу жайдын материалдык-техникалык базасын чыңдоо багытында иштерди жүргүзүп келүүдө.