“Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнүндөгү”

“Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнүндөгү” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын  ишке ашыруу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралар

Мамлекеттик тил күнүнө карата окуу жайыбызда «Филологиялык дисциплиналар » ПЦКсы тарабынан “Эне тилим-эне сүтүм” деген темада чоң залда адабий-музыкалык иш-чара өткөрүлдү. Дубал гезиттердин конкурсу жарыяланып, жыйынтыгы чыгарылды.

04.04.2024